Staraniem Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru oraz dzięki środkom przekazanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w Teatrze im. J. Słowackiego powstała druga kurtyna oparta na szkicu artysty z 1892 roku. Pracami malarskimi pokierował Tadeusz Bystrzak, autor m.in. kopii „Pochodni Nerona”.

Zobaczcie film o powstawaniu kurtyny, którą obecnie można podziwiać w gmachu głównym Teatru J. Słowakciego przed wybranymi spektaklami.

Film pochodzi z kanału na Youtube Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

video: Grzegorz Mart i Dawid Ścigalski