— Nad projektami na kurtynę dla nowego teatru w Krakowie obradował już komitet budowy teatru i uchwalił przedłożyć komisyi teatralnej wniosek o przy-znanie jedynej wyznaczonej nagrody w kwocie 300 złr. projektowi, nadesłanemu z Warszawy pod godłem πόλεμος πάντων πατήρ. Prócz tego uchwalił komitet przedłożyć komisyi teatralnej wniosek o zakupno projektu pod godłem „Wodne lilie” za kwotę 200 złr. Co do zalecenia do wykonania nagrodzonego lub zakupić się mającego projektu, nie powziął komitet żadnej uchwały i w tej mierze rozstrzygnie dopiero komisya teatralna; ona też dokona otwarcia kopert s na zwinkami autorów obu szkiców.