Prace trwały przez kilka miesięcy w hali fi rmy „Serafi n” w Skale k. Krakowa dzięki uprzejmości Andrzeja Serafi na