Przygotowanie farb w odpowiedniej gamie kolorystycznej, z uwzględnieniem powierzchni kurtyny