Przygotowania do malowania kurtyny (studia fragmentów kurtyny w skali 1:1)