Ustalenie gamy kolorystycznej celem przygotowania zestawu farb