Rozpoczęcie prac poprzedzających malowanie kurtyny (studia nad rysunkami St. Wyspiańskiego)

Rozpoczęcie prac poprzedzających malowanie kurtyny
(studia nad rysunkami St. Wyspiańskiego)