Projekt (szkic) konkursowy Stanisława Wyspiańskiego znajduje się w Muzeum Collegium Maius w Krakowie. Jest niewielkiego formatu obrazem wykonanym na płótnie w technice temperowo-olejnej