Pierwsza publiczna prezentacja kurtyny: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 9.10.2018, godz. 1100