Spotkania i dyskusje robocze (podsumowania kolejnych etapów pracy). Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Beiersdorf, Marta Wojtuszek, Alicja Wójcik, Marta Romanowska, Tadeusz Bystrzak, Krzysztof Głuchowski, Mikołaj Kornecki, Stanisław Juszczak