Jak powstawała kurtyna namalowana według szkicu Stanisława Wyspiańskiego