Staraniem Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora Teatru, oraz dzięki środkom finansowym przekazanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, powstała w Teatrze im. J. Słowackiego druga kurtyna, w oparciu o konkursowy szkic artysty z roku 1892. Pracami malarskimi kierował Tadeusz Bystrzak, autor m.in. kopii „Pochodni Nerona”.

     Od samego momentu powstania Teatru Miejskiego w Krakowie, Stanisław Wyspiański był bardzo silnie związany z tą sceną. Co prawda, jako duchowy patron jest na niej stale obecny, jednakże w obrębie budynku brakowało bardziej namacalnego śladu, który bezpośrednio kojarzyłby się z Wyspiańskim. Nowa kurtyna Wyspiańskiego będzie używana zamiennie z tą istniejącą od 124 lat – słynną kurtyną autorstwa Henryka Siemiradzkiego.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA:
Jana Pamuły
Marty Romanowskiej
Mikołaja Korneckiego
Zbigniewa Beiersdorfa
Krzysztofa Głuchowskiego