Nagrody przyznane. „Czas” 1892, nr 87 (15 IV)

— Nad projektami na kurtynę dla nowego teatru w Krakowie obradował już komitet budowy teatru i uchwalił przedłożyć komisyi teatralnej wniosek o przy-znanie jedynej wyznaczonej nagrody w kwocie 300 złr. projektowi, nadesłanemu z Warszawy pod godłem πόλεμος πάντων...

Kurtyna dla teatru krakowskiego. „Czas” 1892, nr 42 (21 II)

     – Kurtyna dla teatru krakowskiego. Komisya teatralna ogłasza konkurs na dostarczenie projektu kurtyny głównej dla nowego teatru. Udział w konkursie brać, mogą wyłącznie tylko malarze Polacy, bez względu na to, gdzie zamieszkali. Artystom pozostawiona jest...